Norwegians Work From Home

Om jobben

Personlig informasjon

Spørsmål

Jobb hvor du vill, utover i Norge har vi ansatte som bor i Thailand, Spania, Brazil, ja overalt, ikke la landet du bor i holde deg tilbake.

Du kan jobbe i dit eget tempo, det er ingen som tvinger deg til å sitte 8 timer å jobbe.

Bare du oppfyller kravet på 200 meldinger i uken kan du ta flere dager fri.

Det er den perfekte ekstra jobben, du kan joppe morgen, dag, kveld eller natt.

En god måte å tjene ekstra penger på, du kan lett tjene 600-800 Euro extra i uken ved å sitte forran dataen et par timer hver kveld.

Har du helse vansker så er denne jobben perfekt for deg. Du kan også velge om dette er en jobb du vil ha ved siden av eller ha det som fulltidsjobb.

Vi har få krav på å få jobben og du vil ha muligheten til trening samme dag!

  • Du må ha internett
  • Du må være fylt 18
  • Du må ha en data
  • Du må kunne skrive norsk

Kontakt informasjon

Kjønn

For daglig kommunikasjon med din coach (bare på tekst)

Venligst les gjennom før du godtar denne konfidensialitetsavtalen.

KONFIDENSIALITETSAVTALE

1. Hvilken Informasjon

1.1. Konfidensialitets-avtaler. Konfidensiell informasjon omfatter informasjon i enhver form, er ikke ment å gi til fri offentliggjøring, inkludert forretningsstrategi, forretningskonsept, priser og finansiell informasjon, data, databehandling, kildekoder, manualer, guider og lignende.

Fortrolige opplysninger er også dispensert i form av følgende dokumenter / materiale: *

Partene er enige videre om at forhandlinger om samarbeidet vårt er for konfidensielle, hvorfor informasjonen må også være konfidensiell, som. Videre 3.3.

2. Utelukket informasjon

2.1. Konfidensiell informasjon inkluderer ikke informasjon som:

2.1.1 Mottakeren kan bevise at han er i besittelse før mottak av opplysninger i henhold til denne avtalen, og som ikke tidligere har blitt gitt direkte eller indirekte fra den tapende parten.

2.1.2 Allerede kjent i den aktuelle statssammenheng på tidspunktet for offentliggjøring, uten at mottakeren er ansvarlig.

2.1.3. Informasjonen på den juridiske måten har kommet mottakeren til den kunnskapen av andre som ikke er bundet av en fortrolighetsavtale med det tapende partiet

3. Lagring og beskyttelse

3.1. Mottatt konfidensiell informasjon skal behandles og lagres dermed utilgjengelig for uvedkommende og med minst samme omsorg som mottakeren bruker på sine egne forretningshemmeligheter.

3.2. Hver part skal begrense spredningen av mottatt konfidensiell informasjon til perso sjonens behov for konfidensielle opplysninger som en del av en vurdering av mulige fordeler og ulemper ved samarbeid. Bruk til andre formål krever at den andre parten tillatelse tillatelse.

3.3 Partene og deres personell, outsource til medieleverandører, rådgivere og andre tilknyttede personer må observere absolutt stillhet med hensyn til mottatt konfidensiell informasjon. Fortrolige opplysninger må ikke videregis til tredjeparter, og det rapporteres heller ikke at partene foregår / har begått samarbeid..

3.4. Bestemmelsen i 3.3. Bortsett fra utlysningen, som skjer med den annen partens godkjennelse, og det gjelder heller ikke når en offentlig myndighet eller en rettsinstans krever at den berørte staten oppgir opplysningene

3.5. Hver part kan til enhver tid kreve utdelinger som inneholder konfidensiell informasjon returnert fra den andre.

3.6. Hver part skal påta seg ansvar for misbruk eller uautorisert avsløring av konfidensiell informasjon fra noen av de tilknyttede personene.

4. Varighet

4.1. Denne avtalen er gyldig i 3 år fra underskriften. Dersom forholdet mellom partene gjennomførte en avtale om samarbeid, forfaller forpliktelser i henhold til denne avtalen i den utstrekning de erstattes av bestemmelser i den senere avtale

5. Mislighold

5.1. Ved å ikke overholde konfidensialitet som avtalt, har skadelidende krav på erstatning for eventuelle tap som følge av dette.

5.2. I strid med avtalen har tilgangen til FA-overtredelsen og dens følge opphørt uten pålegg av sikkerhet.

5.3. Ved brudd på konfidensialitetavtalen har skadelidende rett på EUR 250 000,00 ifølge konvensjonen. Består overtredelsen i å ikke følge loven, betales en månedlig bot på EUR 50 000,00 for hver tiltalt. De likvidiserte skader som er identifisert og som skyldes overtredelser, gir ingen øvre begrensning for retten til å kreve erstatning.

5.4. Inngår også brudd på møbler eller andre effekter av noen av de tilknyttede personene.

5.5. Ganske trivielle brudd som ikke gir skader eller som har ingen effekt for den det angår, gir ingen straff.

6. Jurisdiksjon

6.1. Tvister mellom partene om ytelse, tolkning og fylling må føres før ... .. Disputes between the parties on its performance, interpretation and fill-up must be brought before …..

7. Vedlegg

Som ansatt på Chat-from-home.com:
Du vil få informasjon om selskapets systemer og forretningsmodell, som en ansatt vil du beholde denne informasjonshemmeligheten.
Du vil ha personlig kontakt med kunder, som til tider vil gi deg personlig informasjon som du har svoret til hemmelighold.

Spørsmål: